RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzania o Ochronie Danych Osobowych (RODO), firma Projekt Plus ma obowiązek przekazać informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych.

Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że Państwa dane  są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa. Dlatego też poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania przez nas danych osobowych.

  • klauzula informacyjna,
  • klauzula informacyjna dla kandydata o pracę.

Zamieszczamy poniżej również informację o przysługujących prawach oraz sposobie ich realizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu, który ma na celu wsparcie w realizacji przysługujących uprawnień.

  • procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą. (zał nr 8).

Realizacja Państwa wniosku nastąpi w terminie do miesiąca od jego wpływu do nas. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, o czym poinformujemy Państwa w stosownej korespondencji ze wskazaniem przyczyn opóźnienia.


Kandydacie do pracy!

Zanim zdecydujesz się przesłać nam dokumenty aplikacyjne prosimy abyś zapoznał się z informacjami zamieszczonymi w zakładce RODO, a w szczególności klauzulą informacyjną dla Kandydata do pracy. RODO nakłada na nas szereg obowiązków, które musimy wypełnić by w sposób bezpieczny przetwarzać przekazane nam dane.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w przyszłych rekrutacjach to prosimy o dopisanie do przesyłanych nam dokumentów aplikacyjnych treść niniejszej zgody, wówczas będziemy mogli przechować przesłaną aplikacje do czasu przyszłych rekrutacji.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Jarosława Węgorek prowadzącego działalność pod firmą Projekt Plus przez okres 10 miesięcy od dnia złożenia CV.”

Jeżeli w przesłanych dokumentach aplikacyjnych ujawnisz nam wrażliwe dane takie jak dotyczące stanu zdrowia, orientacji seksualnej lub ujawniających pochodzenie rasowe, poglądy polityczne, przekonania religijne albo światopoglądowe, wówczas będziemy potrzebowali pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wysyłając do nas dokumenty aplikacyjne zawierające powyższe informacje, prosimy o dopisanie treści niniejszej zgody,

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez  Jarosława Węgorek prowadzącego działalność pod firmą Projekt Plus , które obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w CV oraz załączonej do niego dokumentacji przesłanej w celu wzięcia udziału w bieżącej rekrutacji.”