fbpx

Certyfikat Projekt Plus

Certyfikat uprawnia Klienta do bezpłatnej usługi serwisowej świadczonej przez Projekt PLUS Jarosław Węgorek.

Bezpłatna usługa serwisowa obejmuje okres 2 lat, przy czym okres ten rozpoczyna swój bieg następnego dnia po upływie okresu gwarancji udzielonej łączącą nas umową.

Bezpłatna usługa serwisowa stolarki obejmuje coroczny przegląd techniczny na wezwanie Klienta, regulacje i konserwacją okuć i uszczelek, weryfikacje pracy stolarki.

Termin wykonania usługi zostanie ustalony przez PROJEKT PLUS po zgłoszeniu przeprowadzenia usługi przez Klienta.

Niniejszy Certyfikat nie stanowi przedłużenia okresu gwarancji i nie uprawnia do roszczeń wynikających z gwarancji.

Zamów serwis

12 + 8 =